top of page

מתחם הוד הירקון
(תוכנית הר 400)

תיאור כללי

תיאור השכונה

מתחם 'נוף הירקון' נמצא בדרום-מערב הוד השרון בסמוך לפארק האגם, שכונות תל-דן, רמות מנחם, רמת הדר ונווה הדר

סטטוס תכנוני

השכונה צפויה לכלול למעלה מ 6,000 יח"ד, בבנייני מגורים של 12-25 קומות לצד בנייני בוטיק, מבני ציבור וכ 800 דונם של שטחים ירוקים

המתחם נמצא בשלבי הכנת תוכניות מפורטות ע"י המועצה הארצית לתכנון ובניה במסגרת תמ"א 48.1 או "נוף הירקון"

מסמכים


מדוע תכנית הוד הירקון היא תכנית הדגל של הוד השרון?

תכנית הר/400 או הוד הירקון / נוף הירקון בשמה החדש, הינה מבין התכניות הגדולות והמשמעותיות ביותר באזור המרכז מבחינת היקף יחידות הדיור שייבנו ורמת הפרוייקט. זהו מבין הפרוייקטים היחידים בסביבה שצופה לפארק עצום בגודלו, אגם מלאכותי מדהים שבניתו הושלמה לאחרונה, ואף נחלים זורמים. כל זה במרקם עירוני-כפרי שכל כך אופייני להוד השרון.
בגלל חשיבותה הגדולה, הוחלט במועצה הארצית לתכנון ובניה על תכנית מתאר ארצית מפורטת לפרוייקט- תמ"א 48/1. המשמעות היא שהגוף העליון ביותר הופקד על קידום התכנית וביצוע התכנית המפורטת, אשר נמצאת בשלבי תכנון בימים אלו (מצורף מסמך ההחלטות).
תכנית המתאר של הוד השרון שאושרה ביולי 2017 גם כן מסמנת את התכנית כאזור לפיתוח עירוני - קרקע צהובה לבניה.
בגלל סיבות אלו ואחרות, חברות יזמיות וקבלנים גדולים כבר רכשו חטיבות קרקע גדולות בתכנית. מחירי הקרקעות באזור עולים באופן מתמיד וכיום יש הזדמנות מעולה להצטרף להשקעה ולרכוש יחידות קרקע בתכנית במחיר נמוך יחסית לעומת הסטטוס.

הקרקע אינה זמינה לבניה


מיקום התכנית

גושים וחלקות במתחם הוד הירקון
 

גוש 6444 חלקות:
4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 67, 54, 55, 58, 59, 60, 61

גוש 6573 חלקות:
2,3,4,163,164

bottom of page